fbpx

Phòng phẫu thuật

PHÒNG SAU MỔ 1
PHÒNG SAU MỔ 2
PHÒNG SAU MỔ 3
GS Tiến xem lại X-quang của bệnh nhân trước khi mổ
Phẫu thuật 1
Phẫu thuật 2
Phẫu thuật 3
Phẫu thuật 4
Phẫu thuật 5
Phẫu thuật 6
Phẫu thuật 7
Phẫu thuật 8
Phẫu thuật 9

Bệnh viện Phụ Sản Thiện An được đầu tư hệ thống trang thiết bị phẫu thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các ca phẫu thuật trong lĩnh vực Sản – Phụ khoa.

PHÒNG SAU MỔ 1
PHÒNG SAU MỔ 2
PHÒNG SAU MỔ 3
GS Tiến xem lại X-quang của bệnh nhân trước khi mổ
Phẫu thuật 1
Phẫu thuật 2
Phẫu thuật 3
Phẫu thuật 4
Phẫu thuật 5
Phẫu thuật 6
Phẫu thuật 7
Phẫu thuật 8
Phẫu thuật 9