fbpx

Cơ sở vật chất

Lễ tân

Phòng Xét nghiệm

Phòng Siêu âm

Sảnh chờ

Phòng mổ

Phòng LABO IVF

Phòng LABO IVF

Phòng lưu bệnh nhân 1

Phòng lưu bệnh nhân 2

Phòng lưu bệnh nhân 3

Lễ tân

Phòng Xét nghiệm

Phòng Siêu âm

Sảnh chờ

Phòng mổ

Phòng LABO IVF

Phòng LABO IVF

Phòng lưu bệnh nhân 1

Phòng lưu bệnh nhân 2

Phòng lưu bệnh nhân 3