fbpx

Phòng IVF

Phòng LABO IVF 1
Phòng LABO IVF 2
Phòng LABO IVF 3
Phòng LABO IVF 4
Phòng LABO IVF 5

Là bệnh viện chuyên khoa Sản – Phụ khoa và thực hiện Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Thiện An được đầu tư hệ thống LABO vô trùng hiện đại phục vụ tốt nhất cho quy trình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và thụ tinh nhân tạo (IUI).

Phòng LABO IVF 1
Phòng LABO IVF 2
Phòng LABO IVF 3
Phòng LABO IVF 4
Phòng LABO IVF 5