fbpx

Tin tức

CÔNG TY CP THIỆN AN TÂY HỒ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Ngày 12 tháng 10 năm 2022, Căn cứ theo Luật Bảo vệ Môi trường và các Nghị định, Thông tư và giấy tờ liên quan, Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ quyết định Cấp phép cho Công ty Cổ phần Thiện An Tây Hồ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Bệnh viện Phụ sản Thiện An địa chỉ tại số nhà 27, ngõ 603 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Quyết định số: 1563/GPMT-UBND cấp ngày 12/10/2022
Thời hạn giấy phép: 10 năm (từ ngày 12 tháng 10 năm 2022 đến ngày 12 tháng 10 năm 2032)