fbpx

TS. BS CK II
BÙI ÍCH KIM

TRƯỞNG KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
Là bác sĩ chuyên khoa với nhiều năm kinh nghiệm, TS. BS CK II Bùi Ích Kim có trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy, nghiên cứu cũng như điều trị trong lĩnh vực gây mê hồi sức.

Quá trình công tác

  • Nguyên Giảng viên bộ môn Gây mê hồi sức, Đại học Y Hà Nội
  • Bác sĩ Gây mê hồi sức tại Trung tâm gây mê hồi sức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức