fbpx

BSCK II
NGUYỄN THU HOA

TRƯỞNG ĐƠN NGUYÊN SƠ SINH

BSCKII. Nguyễn Thu Hoa là bác sĩ chuyên ngành Nhi Sơ sinh, từng công tác nhiều năm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Quá trình công tác

  • Trưởng Đơn nguyên Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Thiện An
  • Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương