fbpx

TS. BS
TRẦN KHÁNH HOÀN

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM
TS. BS Trần Khánh Hoàn là bác sĩ chuyên khoa là Vi sinh Y học (Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch) với nhiều năm kinh nghiệm làm việc. TS.BS Trần Khánh Hoàn có nhiều công trình nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao trong công tác xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học và Miễn dịch.

Quá trình công tác

  • Nguyên Giảng viên Phụ trách Bộ môn Vi sinh vật – Ký sinh trùng, Trường TH Quân y
  • Nguyên Trưởng phòng Xét nghiệm Vi sinh vật – Phó Chủ nhiệm khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Quân y 354, Hà nội
  • Nguyên Trưởng phòng Xét nghiệm Vi sinh, Bệnh viện Việt – Pháp